Oceňování nemovitostí

O naší společnosti


Oceňování nemovitostí je obor činnosti soudních znalců a odhadců majetku, zabývajících se zjišťováním hodnoty nemovitého majetku.

Zjištění hodnoty majetku podle současných právních předpisů potřebuje během svého života téměř každý občan, který hodlá nějakým způsobem nakládat se svým majetkem.

Odhad hodnoty majetku potřebujete pro výpočet daně např. při dědickém řízení, darování, převodech nemovitostí na jiný subjekt, případně při zahrnutí majetku do účetnictví firmy, restituce, při žádosti o hypoteční úvěr, pokud poskytujete nemovitost jako zástavu bance a další…….

foto

Design by N-com